ISSN 1931-8138 | Contact | Search | Home 

Home
About JGCG
Vision & Mission
Advisory Board
Editors
Contact Us

Current Issue
Archives
Book Reviews
Bookshelf
Commentaries

GCGI:
 - Arabic
 - Chinese Mainland
 - Chinese Traditional
 - English
 - German
 - Japanese
 - Persian
 - Turkish
Common Good
 - Conferences
 - Future & Past Conferences

Call for Papers
Submission Guidelines
Paper Review Form
Future Issues

Related Links
Site Search
 

Ortak Fayda İnisiyatifi için Küreselleşme

(Globalisation for the Common Good Initiative)

Kamran Mofid*

Tarih boyunca pek çokları tarafından gözlemlendiği üzere, din hem bir kutsama hem de lanetleme kaynağı olagelmiştir. Din yeryüzündeki pek çok savaş ve çatışmada temel bir unsur olagelmiştir ve halen bu durum devam etmektedir. Ancak şimdi siyasal ve ekonomik adaletsizlikler, savaşın emperyal politikanın bir aracı olarak kullanılması ve uluslararası ahlaki ve hukuksal ilkelere saygı göstermede gösterilen zaaflar gibi nedenlerin de etkisi ile dinin gerçek anlamı ve işlevi hakkındaki hoş karşılanmayacak bu durum dünya üzerinde çatışmaları, hoşgörüsüzlüğü ve hatta anarşiyi arttırabileceği için gerçek bir tehlikenin varlığı söz konusudur.

Şefkat ve başkalarına saygıya adamış kurumlar olarak, gerçek dindarlar, dinlerinin dışlayıcı ideolojiler tarafından zaptedilmesini ve suistimal edilmesine izin vermemelidirler. Bizler barış, anlayış, karşılıklı saygı, diyalog ve adalet için hep birlikte olmak zorundayız. Bizler dinsel çeşitliliği hoşgörü ile karşılamalı ve her hangi bir dinin gerçeğin tekelini tek başına eline aldığı tezine teslim olmamalıyız. Kesinlikle, küreselleşme, küresel ısınma, AİDS ve pek çok başka sorunlara ve olgularla karşı karşıya olduğumuz tarihin şu anında geçmişten daha çok birbirimize ihtiyacımız vardır. Ve dünyamızın geleceği bizlerden öğrencilerimize, etrafımızdakilere ve toplumumuza diyaloğun, işbirliğinin ve karşılıklı bağımlılığın değerlerini ve faydalarını öğretmemizi talep etmektedir.

Küreselleşme çağında dinlerin rolünün daha iyi anlaşılması için, 2002 yılında Oxford’da “Ortak Fayda İnisiyatifi için Küreselleşme” adlı küçük ve mütevazi bir hareket ortaya çıkmıştır. Bu hareket, “İnsani Ruhun ve Şefkatin Küreselleşme içinde yeniden diriltilmesi” içindir. Bizler halihazırdaki şekliyle hakim olan ekonomik ve serbest pazar küreselleşmesini bir alternatif istemekteyiz ve küreselleşmenin herkes için faydalı olmasını arzulamaktayız. Hareketimiz dünyanın pek çok yerinden adanmış ve işbirliği yapan pek çok arkadaşlar edinmiştir. Oxford’dan St. Petersburg’a oradan da Dubai’ye gidilmiştir. 2005 yılında Kenya’da idik. 2006 yılında Chaminade Universitesi (Honolulu, Hawai) konferansımıza ev sahipliği yapmakta. 2007 yılındna ise İstanbul’da Fatih Üniversitesi’nde olacağız. Gelecekteki konferanslar hakkında ise düşünmeye devam ediyoruz.

Ortak İnisiyatif için Küreselleşme, ahlaki, moral ve manevi değerlerin ekonomi, ticaret ve uluslararası ilişkiler alanında hayat bulması ve aynı zamanda insani değerlerin sivil toplum, özel müteşebbis, kamu kesimi, hükümetler ve ulusal/uluslararası kurumlar arafından temel küresel konular hakkındaki anlayışımızı geliştirmesi için dikkate alınması misyonudur. Bizler piyasanın sadece bir ekonomik alan olmadığını, onun insan ruhu ile ilgili bir alan olduğunu düşünüyoruz. Pekçok ekonomik sorun ve konuyu ele alırken bizler aynı zamanda hayatın ilahi boyutuna dikkat çekmeliyiz ve bugün yapılanın aksine kalbin ve maneviyatın dünyasına da dikkat etmek gerekmektedir. Bizler küreselleşme sorunsalını sadece ekonomik bakış açısı ile görmüyor bunun yanında ahlaki, manevi ve teolojik perspektiflerin de önemini kabul ediyoruz.

Bizler içten bir inançlar arası diyaloğun ve işbirliğinin dünyayı bir araya getirmek konusunda bir dünya barışı ve herkes için adalet ve zenginlik inşa etmek için gerekli olan uyumlu bir çevreyi meydana çıkarmada önemli bir yol olduğunun altını çiziyoruz. Ortak Fayda için Küreselleşme kavramına çağırı dünya üzerindeki insanların ortak kaygısı olan konulara bizim insani özümüzlü yakınlık duyduğumuzun bir göstergesidir.

Din insan medeniyetlinin gelişmesinde her zaman temel bir unsur olagelmiştir.
İş ve zenginlik ne zaman asil bir amaç için kullanılırsa onlar insanlığın devamı için kutsal ve hayatidir.

Dinleri ve değişik işleri ortak fayda etrafında bir araya getirmek bizleri insanlık, manevi değerler ve sevgi ile donatır. Üzerimizdeki umutsuzluğu mutlak bir umuta dönüştürür; karanlığı ışığa, geceyi gündüze ve kışı bahara çevirdiği gibi. Umutsuzluğun dünyayı tehdit ettiği bir dönemde bu manevi zemin bu dünya üzerindeki maceramazın mutlak amacını hatırlatmak konusunda çok önemlidir.

“Ortak İyi için Küreselleşme- Hepsi Nasıl Başladı?” http://peacejournalism.com/ReadArticle.asp?ArticleID=2551

__________________________________________

*Kamran Mofid, Kurucu. Ortak İyilik için Küreselleşmeya bir inançlar arası perspektif. Birmingham Üniversitesinde ekonomi alanında doktora yaptı. 2001 yılında Plater College (Oxford) tarafından Eğitim alanında sertifika aldı.

Dr. Mofid’ interdisipliner olarak ekonomi, politika, uluslararası ilişkiler, teoloji, kültür, ekoloji alanlarında çalışmaktadır. Makalaleri önde gelen bilimsel ve popüler dergiler tarafından yayımlanmıştır.

En son kitabı: Promoting the Common Good: Bringing Economics and Theology Together Again, (Shepheard-Walwyn, London, 2005)

www.globalisationforthecommongood.info

(We thank Dr. Gokhan Bacik, Fatih University, Istanbul, for translating this document from English to Turkish)


Copyright 2006 - Journal of Globalization for the Common Good - www.commongoodjournal.com